CvK: Najaarsbestemmingscol. 8 okt.

D.V. zondag 8 oktober staat in de ochtend- en de avonddienst de najaarsbestemmingscollecte gepland. Vorig jaar was de bestemmingscollecte voor de investeringen in het kader van ‘energiebesparende maatregelen’. De komende periode moeten we gericht gaan werken aan verdere verduurzaming van de gebouwen. Er is al veel uitgevoerd zoals ombouw verlichting naar led (waar mogelijk), het optimaliseren van gebouwbeheersystemen zodat meer efficiënt gestookt kan worden en warmteterugwinning in diverse luchtbehandelingsinstallaties. Voor de lange termijn moet er nog veel meer gedaan worden om de gebouwen te verduurzamen. Enerzijds om te voldoen aan de geldende regels en om de energiekosten verder omlaag brengen zodat ze betaalbaar zijn, maar anderzijds om verantwoord om te gaan met ons milieu en onze grondstoffen. Zowel in de Dorpskerk als in de Biesboschkerk moeten we rekening houden met vervanging van de oude, niet zo energiezuinige CV-ketels. Hiervoor lopen al verschillende onderzoeken, bouwkundig zoals extra isoleren, maar ook om gebruik te maken van de nieuwere technieken zoals infraroodverwarming op gas, elektrisch verwarmen, warmtepompen, hybride-installaties (combinatie warmtepomp en CV-ketel) en zonnepanelen. De te maken keuzes zijn, gezien de huidige financiële situatie, complex. Dit is maatwerk per gebouw en vereist zorgvuldig onderzoek en afweging kosten/baten. Zodra we meer weten zullen we dit met u delen door hierover te communiceren.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u ook dit jaar ruimhartig aan deze najaarsbestemmingscollecte bij te dragen ten gunste van deze energiebesparende investeringen. Met uw extra bijdrage hopen we dat voor de benodigde investeringen en toekomstige onderhoudsposten een reserve opgebouwd kan worden.

Wijk 2: Op D.V. zondag 8 oktober zullen er twee collectes worden gehouden.
De eerste collecte zal tijdens de dienst voor het diaconale doel zijn, de tweede collecte zal bij de uitgang de najaarsbestemmingscollecte zijn.

Wijk 1: Op D.V. zondag 8 oktober zullen er in de ochtenddienst twee collectes worden gehouden.
De eerste collecte zal tijdens de dienst voor de diaconie zijn, de tweede collecte zal bij de uitgang de bestemmingscollecte zijn. Voor de avonddienst zullen er twee collectezakken in de hal gereed staan; een voor het diaconale doel en de tweede voor de najaarsbestemmingscollecte.

Voor beide wijken geldt dat ook voor de GIVT-app. Betreffende bankstortingen ten gunste van deze najaarsbestemmingscollecte a.u.b. de beschrijving meegeven ‘bestemmingscollecte’.

Bij voorbaat dank!

Het college van kerkrentmeesters