Mededeling VENTILATIE en nieuwe ROOSTER nevenactiviteiten

Zoals in de vorige editie van Kerkklanken te lezen was, zijn er metingen geweest van de ventilatie in de kerkgebouwen. Inmiddels heeft het college het rapport met de meetresultaten ontvangen. De uitkomsten van de metingen van de kerkzalen van zowel de Biesboschkerk als de Dorpskerk zijn gelukkig positief, dat wil zeggen dat, op basis van de bezetting tijdens de laatste erediensten: 100-150 mensen, er ruimschoots wordt voldaan aan de norm van het Bouwbesluit voor een gezond binnenklimaat. Ook alle zalen van de Biesboschkerk zijn op orde. Deze resultaten zijn gemeten zonder dat er natuurlijk is geventileerd met open ramen of deuren, dat is wel zo prettig om te weten in het najaar of de winter. 

Een aantal zalen onder de Dorpskerk en in De Bron voldoet niet aan de eisen voor een gezond binnenklimaat toen ze gemeten zijn zonder natuurlijke ventilatie van open ramen en deuren. Enkele zalen zijn met kleine aanpassingen wel geschikt te maken voor het gebruik zoals ze nu ingepland staan. Het college hoopt deze kleine aanpassingen nog in deze maand uit te kunnen voeren. Voor zalen die er slechter aan toe zijn bekijkt het college de mogelijkheid voor de aanschaf van goede ventilatiesystemen. Dit zal meer tijd vergen. 

Dat betekent in de praktijk dat we per direct aanpassingen hebben moeten doen in de roostering van de nevenactiviteiten van de Bron en kerkzalen. De geplande activiteiten van aankomende week (week 42) zijn allen opnieuw ingedeeld over alle beschikbare en geschikte zalen van zowel de Biesboschkerk, Dorpskerk als de Bron. Daarbij blijven voor zover mogelijk alle dagen en tijden zoals u gewend was, gehandhaafd. Alleen een aantal locaties zijn dus gewijzigd. Ook de grote kerkzalen, of hallen daarvan zullen worden ingezet voor bijvoorbeeld catechisatie, overleggen of vergaderingen. 

Totdat kleine aanpassingen gedaan zijn, kan het zijn dat zalen die nu net op de grenswaarden zitten voor grote groepen, nu worden ingezet voor kortstondiger gebruik met veel kleinere groepen en dat daarbij ook ramen of deuren op ventilatiestand worden gezet, zodanig dat de meetresultaten ver onder de grenswaarden blijven en daarmee het risico op besmetting erg klein zijn. Meetresultaten hangen namelijk samen met de duur, de grootte van een groep en de activiteit van een groep. 

Het nieuwe rooster dat is gemaakt met de indeling van de zalen is te vinden op de website. Het kan dus zijn dat de activiteit nu plaats vindt in een ander gebouw, of andere zaal dan je altijd gewend geweest bent. De verandering geldt vanaf maandag 12 oktober. Het rooster voor week 43 (vanaf maandag 19 oktober) zal volgende week gepresenteerd worden. Het college tracht naar zo weinig mogelijk wisselingen, maar vraagt uw begrip en uw medewerking als er flexibel moet worden geschakeld met tijden en beschikbare ruimten, zodat er zo weinig mogelijk activiteiten geannuleerd hoeven te worden. We zijn als college blij dat we de geplande activiteiten tot nu toe, in ieder geval niet verder hebben hoeven af te gelasten. 

Verder vragen wij iedereen die naar een activiteit gaat de landelijke RIVM regels en adviezen op te volgen. 

Het College van Kerkrentmeesters. 

ROOSTER   NEVENACTIVITEITE   WEEK 42

maandag 12 oktober.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk..

19..00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de bovenzaal van de Biesboschkerk

Dinsdag 13 oktober.

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur Kerkenraad wijk 1 in de kerkzaal van de dorpskerk.

19.30 uur moderamen wijk2 in de grote zaal onder in de kerk

19.30 uur Lidmatenkring 4 in zaal 1 van de bron.

Woensdag 14 oktober

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk

18.45 uur club wijk1 in zal 1 van de bron.

19.00 uur bhv herhaling in de grote zaal van de Bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de consistorie van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in de bovenzaal van de biesboschkerk.

20.00 uur Bijbelkring Henri Dekker in de bovenzaal van de biesboschkerk.

Donderdag 15 oktober.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur doopzitting wijk2.

19.30 uur Toerustingmoment ds van der Neut in de consistorie van de biesboschkerk .

Vrijdag 16 oktober

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron.