Maatjes gezocht!

In 2023 zijn wij gestart met SchuldHulpMaatje Altena. Geldzorgen en schulden hebben een enorme impact. Alles wat SchuldHulpMaatje Altena doet is erop gericht hulpvragers te helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand weer zelf verder kan. Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.

Om goede begeleiding voor onze hulpvragers te garanderen, willen we ons Maatjesteam uitbreiden. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje ondersteun en begeleid je mensen met financiële problemen, zodat zij financieel beter in balans komen en het weer zelf kunnen. Je brengt samen overzicht in inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen. Samen maak je een plan voor een oplossing. Maar zeker zo belangrijk: je wilt er voor iemand zijn. Jouw hulp begint met het zonder oordeel luisteren naar iemands verhaal.

SchuldHulpMaatje is er voor iedereen. Om voldoende aan te sluiten bij onze jongere doelgroep, zoeken we ook vrijwilligers in de leeftijdscategorie 25-40 jaar. Interesse om SchuldHulpMaatje te worden? Neem dan contact op met Luc Zonnenberg (contact@altena.schuldhulpmaatje.nl – 0627886817). Voor meer informatie: https://schuldhulpmaatje.nl/vrijwilliger-worden/

Met vriendelijke groet,

Stichting Hulp Met Elkaar Altena