CvK: Van Givt- naar Appostel-app

Overstap van digitale collecte Givt naar digitale collecte Appostel

In maart 2021 zijn we tijdens de lockdown vanwege de coronamaatregelen als hervormde gemeente gestart met het digitaal collecteren via de Givt-app. Betreffende het digitaal collecteren is in het voorjaar van 2023 na evaluatie besloten om van de Givt-app over te stappen naar de Appostel-app. De voornaamste reden om afscheid te nemen van de Givt-app zijn de kosten die per transactie gemaakt worden.
Binnenkort zult u nader geïnformeerd en geïnstrueerd worden hoe de overstap gemaakt kan worden.

College van Kerkrentmeesters