CvK: Evaluatie kerkhulpverlening

In de afgelopen tijd heeft er zowel bij wijk 1 als wij wijk2 tijdens de eredienst een incident rondom de eerste hulp voorgedaan. Deze incidenten zijn door het KHV geëvalueerd, samen met ons adviesbureau Kerkelijke Hulp Verlening; welke punten zouden we kunnen verbeteren en welke zaken tijdens onze jaarlijkse oefenavonden kunnen worden gebruikt om van te leren? Ook u als kerkganger kunt meehelpen aan een goede afhandeling van een incident tijdens de erediensten. Te denken valt aan rustig blijven en de kerkhulpverleners hun werk te laten doen; een andere plaats te zoeken op aanwijzing van de kerkhulpverleners  of uw medewerking te verlenen aan de hulpverlening als daarom wordt gevraagd.  Zo kunnen de getrainde kerkhulpverleners hun werk nog beter doen.

Het college van kerkrentmeesters