Kerstnachtdienst in ‘De Crosser’

Op 23 december is er een kerstnachtdienst. Deze wordt na een aantal jaren weer gehouden in ‘De Crosser’.
De commissie is op zoek naar een aantal vrijwilligers die op 23 december willen helpen om ‘De Crosser’ in te richten voor deze avond. Jong en oud zijn van harte welkom. Wie komt helpen, krijgt voor deze avond een gratis toegangskaartje. We beginnen op 23 december ‘s-morgens om 10.00 uur.
Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Trudie Verweij, telefoon 06 – 4506 4440.