Kerkrentmeesters Jaarrekening 2021

In juni 2022 is op de vergadering van de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeesters besproken. Door omstandigheden is deze jaarrekening later dan gewoonlijk ingediend bij het Centraal Bureau Beheer en Behoud. De jaarrekening ligt ter inzage op maandag 26, dinsdag 27, donderdag 29 en vrijdag 30 september van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, dhr. H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.
Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl  of via de telefoon: 0183 – 50 47 54.

De staat van de baten en lasten over 2021 is gepubliceerd op de website; zie de homepagina, onderaan, via de knop ‘klik hier voor de gegevens’ naast het ANBI-logo.