Kerkklanken abonnementsgeld 2021

Enige tijd geleden heeft u het verzoek ontvangen om het abonnementsgeld voor dit jaar te voldoen. Veruit de meeste betalingen zijn binnen, maar van een aantal is dit nog niet het geval.
Zou u, indien u nog niet heeft betaald, dit alstublieft zo spoedig mogelijk willen doen?
Bij voorbaat dank.
College van Kerkrentmeesters