Inzage begroting Diaconie

.
De begroting 2021 van de diaconie ligt voor de gemeenteleden ter inzage van D.V. maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december 2020 bij de penningmeester van de diaconie, dhr. C (Kees) Paans, Vissersdijk 120, 4251 EG  Werkendam, mobiel: 06-40621839 .

Graag vooraf (telefonisch) een afspraak maken!