!! inkomsten Kerkrentmeesters !!

Namens de Algemene Kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters in haar presentatie op 19 januari 2023 in de Dorpskerk toelichting gegeven op de financiële situatie van onze gemeente. Deze was, zoals u heeft vernomen, onvoldoende om ongewijzigd verder te gaan en daarom kan ons kerkbestuur er niet zomaar ervan uitgaan dat alles niet zo’n vaart loopt. De presentatie van de financiële situatie en de oproep bij de Actie Kerkbalans 2023 hebben geleid tot een hogere toezegging waardoor de eerste financiële noden verminderd zijn. Wij worden echter door het CCBB gemonitord op de lange termijn, met name omdat onze prognoses onvoldoende waren. De inkomsten op lange termijn moeten geborgd zijn om de toekomstige kosten te kunnen voldoen. Het toegezegde bedrag mag dan ook als een positief signaal worden gezien, waarvoor we u dankbaar zijn.

Over de kosten is het College van Kerkrentmeesters vervolgens een onderzoek gestart op welke wijze wij kunnen besparen waarbij de prediking en gemeenteleven gewaarborgd blijven. De sterk toegenomen energiekosten geven ons zorgen maar we hopen dat deze op termijn minder zullen worden. De hoge kosten voor onderhoud van gebouwen verdienen ook onze aandacht omdat hier voor de langere termijn naar gekeken moet worden. Gebouwen moeten comfort bieden, veilig- en duurzaam zijn. Vanuit deze oogpunten vallen de hoge kosten van de Dorpskerk op. Allerlei mogelijke opties zijn en/of worden onderzocht.

Het College zal het komende half jaar dit onderzoek voortzetten en haar conclusies en adviezen voorleggen aan de beide wijkkerkenraden en vervolgens aan de Algemene Kerkenraad. Daarna hopen wij u nader te berichten.