Hervormingsavond 29 okt.

De gezamenlijke hervormingsavond is op donderdag 29 oktober in de Bethelkerk. Aanvang 19.30 uur.
Ds. H.J. Agteresch zal een referaat houden over het thema: ‘Luther en de drie poorten’.
U dient zich voor deze bijeenkomst per e-mail aan te melden via: aanmelden@gg-werkendam.nl
De collecte is bestemd voor het werk van de Spaanse Evangelische Zending.
Allen hartelijk welkom!

Meeluisteren is mogelijk. Klik dan op ‘Bethelkerk’.