Diaconie begroting 2020

Inzage van de begroting 2020 van de diaconie.

De begroting 2020 van de diaconie ligt voor de gemeenteleden ter inzage van D.V. maandag 2 december tot en met vrijdag 13 december 2019 bij de penningmeester van de diaconie, dhr. C (Kees) Paans, Vissersdijk 120, 4251 EG  Werkendam, mobiel: 06-40621839 .

Graag vooraf (telefonisch) een afspraak maken!