CvK: Solidariteitskas

Binnenkort zal er een brief of e-mail worden verzonden t.a.v. alle 18+ leden met een betaalverzoek voor de solidariteitskas 2024. Indien u eerder een machtiging hebt afgegeven voor een automatische incasso, dan wordt het bedrag van € 10,00 van uw rekening afgeschreven.

Niet alle kerkelijke gemeenten in Nederland hebben namelijk voldoende financiële middelen. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Ook specifieke vormen zoals studentenpastoraat en dovenpastoraat worden gefinancierd uit de Solidariteitskas. We zijn er voor elkaar! Van gemeenten voor gemeenten.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag bij. Wij vragen om een bedrag van minimaal €10,00 per 18+ lid, waarvan het deel van de Hervormde Gemeente Werkendam wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente.

We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!
Hartelijk dank daarvoor!
Het College van Kerkrentmeesters