CvK: de Rentmeester

Het College van Kerkrentmeesters wil driemaal per jaar een ieder via het blad ‘de Rentmeester‘ informeren over de stand van zaken die aan de orde zijn.
De eerste editie van deze uitgave is te vinden op de webpagina: Kerkrentmeesters/de Rentmeester