CvK: Bestemmingswijziging verjaardagsfonds

De algemene kerkenraad heeft in haar vergadering van 7 november besloten dat de bestemming van het verjaardagsfonds gewijzigd wordt. Tot op heden werd de opbrengst van het verjaardagsfonds bestemd voor het onderhoud aan de orgels van beide kerkgebouwen. Vanwege het geoormerkte geld voor ‘Het orgel’ uit het ontvangen legaat, zal de opbrengst van het verjaardagsfonds voortaan bestemd worden voor ‘Inrichting en onderhoud tuinen kerkelijke gebouwen’.

In het voorjaar van dit jaar is een oproep gedaan voor nieuwe enthousiaste vrijwilligers die de huidige groep collectanten voor het verjaardagsfonds komen versterken. Een aantal vrijwilligers hebben zich daarvoor aangemeld. Hartelijk welkom gewenst.
Maar er is behoefte aan nog een paar collectanten. Heb je interesse, meld je dan bij de organisator van dit fonds, de heer Jaco van Hemert, e-mailadres p.kant2@kpnplanet.nl. Bij vragen kun je hem na 18.00 uur bellen op telefoonnummer 06 – 22817357.

Het College van Kerkrentmeesters