CvK: Begroting 2023

Op 24 november is op de vergadering van de algemene kerkenraad de begroting 2023 van het college van kerkrentmeesters besproken. Deze begroting ligt ter inzage dinsdag 10 januari, woensdag 11 januari en donderdag 12 januari van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27. Indien u de begroting wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact met hem op te nemen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183 – 50 47 54.