CvD: Oproep van de Diaconie

Oproep van de Diaconie

Soms komen personen of gezinnen, door wat voor situaties ook, in grote financiële problemen. Er zijn omstandigheden die ertoe geleid hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt en dat u de grootste moeite heeft om het hoofd financieel boven water te houden. 
Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen, vandaar deze oproep. 
Bent u een van de mensen, die bij die groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250DD Werkendam.
Een van onze diakenen gaat dan met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt.
Uiteraard is geheimhouding verzekerd. 
Het college van Diakenen