CvD: Actie Voedselbank Altena

De door de gezamenlijke kerken van Werkendam georganiseerde actie voor de Voedselbank Altena, in samenwerking met Albert Heijn van Vuuren, is bijzonder succesvol verlopen. Het aantal geschonken houdbare producten was zo groot, dat de Voedselbank Altena de komende zomermaanden haar bezoekers ruim kan voorzien van de zo nodige voedselhulp.

Dank in de eerste plaats hiervoor aan onze Vader in de Hemel, welke onze gebeden voor een geslaagde actie verhoorde. Dank ook aan de 15 vrijwilligers van de Voedselbank Altena en de 30 gemeenteleden van de deelnemende kerken, welke een actieve bijdrage geleverd hebben aan de actie. Dank ook aan alle klanten, waaronder veel gemeenteleden, van de Albert Heijn, welke zeer royaal de gewenste producten hebben gekocht en geschonken.

Het enthousiasme om iets te kunnen betekenen voor onze naasten was al vanaf het eerste begin van deze actie groot en de onderlinge contacten tussen de gemeenteleden van verschillende kerken hartverwarmend. Wellicht kunnen we als gezamenlijke kerken in de toekomst op diverse terreinen zoeken naar meer samenwerking. De reacties van de mensen op deze samenwerking waren in ieder geval heel positief.

De deelnemende kerken waren de Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Oud Gereformeerde Gemeente en de Hervormde Gemeente, allen uit Werkendam.

Adriaan Blokland