Bijdrage energiekosten

Van veel producten en diensten zijn de prijzen de laatste tijd flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer, maar vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. Dit is een éénmalig bedrag van € 800,00 netto per huishouden beschikbaar gesteld door de gemeente.

Sommige mensen hebben eind april een brief van de gemeente ontvangen dat ze deze toeslag automatisch zullen ontvangen. Anderen hebben die brief niet ontvangen en kunnen toch ‘recht hebben op’ deze éénmalige netto toeslag. Tot 1 november kan de aanvraag voor deze energietoeslag bij de gemeente worden ingediend. U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum dat u uw aanvraag indient:

  • 21 jaar of ouder bent, én
  • in de gemeente Altena woont, én
  • een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning heeft. Let op: u kunt uw rijbewijs hier niet voor gebruiken, én
  • een laag inkomen heeft, uw netto (gezins)inkomen per maand mag niet meer zijn dan:

Gezinssamenstelling 21 jr tot AOW-leeftijd:
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  1.244,00 
Gehuwden/samenwonend: €  1.777,00
Tweepersoonhuish. (kostendelersnorm **): €  888,00
Driepersoonshuish. (kostendelersnorm **): €  770,00
Gezinssamenstelling vanaf AOW-leeftijd:
Alleenstaande/alleenstaande ouder: €  1.382,00
Gehuwden/samenwonend: €  1.872,00
Tweepersoonhuish. (kostendelersnorm): €   936,00 
Driepersoonshuish. (kostendelersnorm):  €   676,00

Vindt u het lastig om de aanvraag in te dienen of weet u niet of u in aanmerking komt voor deze toeslag? Schroom dan niet om contact op te nemen met de diaconie (diaconie@hervormdwerkendam.nl).