Actie Kerkbalans 2023!!

Klik hier voor openen begeleidende brief ‘Actie Kerkbalans 2023’!

Actie Kerkbalans 2023; thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’  

In de komende twee weken (van 14 januari tot en met 27 januari 2023) wordt de actie Kerkbalans 2023 gehouden.

Degene die hun e-mailadres hebben opgegeven krijgen op of rond 14 januari een e-mail met het verzoek om de toezegging digitaal in te vullen. De overige gemeenteleden krijgen een toezeggingsbrief die door een aantal vrijwilligers bij u thuis wordt afgegeven en opgehaald (of u geeft deze zelf af als de vrijwilliger zijn of haar adres aan u heeft opgegeven). Voor het geval uw toezeggingsbrief niet wordt opgehaald, bijvoorbeeld omdat u niet thuis bent, dan kunt u de toezeggingsbrief afgeven op de manier zoals onderaan de brief staat aangegeven.

Speciaal verwijzen wij u naar de begeleidende brief. Deze staat op de website van onze gemeente en is in de envelop bij de toezeggingsbrief bijgevoegd. Zoals eerder is aangegeven maakt het college van kerkrentmeesters zich grote zorgen of er de komende jaren wel voldoende inkomsten ontvangen worden. Op basis van het eerdere geefpatroon laat de meerjarenraming namelijk een negatieve balans zien. In het kader van Actie Kerkbalans 2023 vragen we aan een ieder die wel kan geven: “Geef wat extra dan voorgaande jaren, voor het werk in onze gemeente”. Zo mogelijk ook bij de collectes tijdens de kerkdiensten of op een ander tijdstip via de collecte-app of via internetbankieren.

Indien u geen e-mail hebt ontvangen EN er is ook geen toezeggingsbrief bij u afgegeven in de twee weken tot 27 januari vragen wij u om een e-mail te versturen aan kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje af te geven bij de koster, bij één van de kerkrentmeesters of een briefje in de collectezak te doen. 
Zoals hierboven vermeld kunt u ook op deze wijze de toezeggingsbrief retourneren wanneer deze niet bij u is opgehaald.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

College van Kerkrentmeesters