Actie Kerkbalans 2021 (1e evaluatie)

Actie Kerkbalans 2021

Allereerst alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen weken bij het afgeven en ophalen van de toezeggingsbrieven. En ook een bedankje aan alle gemeenteleden die de toezeggingsbrieven hebben ingevuld en aan de lopers hebben meegegeven.

Het college van kerkrentmeesters heeft de eerste evaluatie van de actie achter de rug. Ongeveer 30% van de toezeggingsbrieven zijn via de e-mail verstuurd. Nog niet iedereen heeft de gevraagde actie uitgevoerd om de toezegging via de link in mail te activeren. Aan hen het vriendelijke verzoek om de toezegging zo spoedig mogelijk in te vullen.

Van een aantal anderen blijkt dat de mailadressen niet correct in het registratiesysteem zitten. Of een aantal mailadressen waren opgeheven. Of de mail is in de spam-box terecht gekomen. Hierdoor hebben niet alle gemeenteleden de toezeggingsbrieven via de e-mail op tijd (correct) ontvangen. Van een deel van de onbestelbare mails hebben we een retourbericht ontvangen en er wordt gewerkt aan het opvragen van de juiste mailadressen zodat we deze gemeenteleden alsnog een toezeggingsmail kunnen versturen. Helaas zijn er providers die geen bericht sturen naar ons, de afzender, als een mail onbestelbaar is. Hierdoor hebben we het vermoeden dat we geen volledig zicht hebben wie er allemaal geen e-mailbericht heeft ontvangen. Daarom willen wij aan alle gemeenteleden die nog geen toezeggingsmail hebben ontvangen vragen om; of in de spam te kijken en de toezegging te activeren of om uw juiste mailadres op te geven door:

  • een mailbericht te versturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of
  • een app-bericht willen sturen met uw mailadres in de tekst naar de koster 06-19926033 of
  • een briefje willen schrijven (met mailadres in blokletters a.u.b.) en dat af willen geven aan 1 van de kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Dorpskerk willen posten of versturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.

Wij hopen dat u begrip hebt voor de eventuele vertraging.

De lopers hebben niet van alle afgegeven toezeggingsbrieven de retourenvelop ontvangen. Als de retourenvelop nog niet is opgehaald willen wij u vragen uw ingevulde toezeggingsbrief af te geven aan 1 van de kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Dorpskerk willen deponeren of versturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam. Helaas zijn er door een foutje in het registratiesysteem ook een klein aantal gemeenteleden die helemaal geen toezeggingsbrief hebben ontvangen. Aan hen ook de vraag een berichtje te sturen op de manier zoals hiervoor is beschreven.