Kerkbalans 2023 (Algehele oproep 1)

Actie Kerkbalans 2023 (Algehele oproep)

Wij herinneren degenen die de e-mail hebben ontvangen “Actie Kerkbalans 2023 – toezeggingsuitnodiging” en die de toezegging nog niet hebben ingevuld eraan alsnog gehoor te geven aan deze toezeggingsuitnodiging. Als de link niet heeft gewerkt wordt u uitgenodigd een e-mail te versturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl zodat we u een andere toezeggingsbrief kunnen sturen.

Ook degenen bij wie de brief thuis is afgegeven of door de brievenbus is gedaan en deze brief nog niet hebben ingevuld, of wel ingevuld maar deze is door omstandigheden niet opgehaald, vragen wij om zelf het initiatief te nemen om de toezeggingsbrief af te geven zoals is aangegeven op de begeleidende brief.

Indien u geen e-mail hebt ontvangen EN er is ook geen toezeggingsbrief bij u afgegeven in de twee weken tot 27 januari vragen wij u om een e-mail te versturen aan kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje af te geven bij de koster, bij één van de kerkrentmeesters of een briefje in de collectezak te doen. Wij kunnen dan ervoor zorgen  dat u de toezeggingsbrief alsnog krijgt toegestuurd.

We hebben uw vrijwillige bijdrage hard nodig om de komende jaren te voldoen aan een sluitende begroting!

Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
College van Kerkrentmeesters