Actie Kerkbalans 2022 en 2023

Actie Kerkbalans 2022:

Een aantal toezeggingen voor Kerkbalans 2022 worden nog gemist. Daarom willen we in de eerste plaats een oproep doen aan de gemeenteleden om na te gaan of u uw toezegging al hebt overgemaakt. Zo niet, dan vragen we u, als uw financiële situatie het toelaat, om het door u toegezegde bedrag alsnog over te maken op rekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30 ten name van CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage (onder vermelding van VB2022)

Actie Kerkbalans 2023. Thema ‘Geef voor de kerk van morgen’:

Als college van kerkrentmeesters zijn we weer volop bezig met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2023. Deze zal in de week van 14 januari 2023 van start gaan. Door de stijgende prijzen maakt het college zich grote zorgen of er de komende jaren wel voldoende inkomsten ontvangen worden. Op basis van het eerdere geefpatroon laat de meerjarenraming namelijk een negatieve balans zien.

Als gemeente kunnen we ons ook zorgen maken over hoe het zal gaan met de kerk. Hoe kunnen we gemeentebreed alle leden bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en hebben ze kerk en geloof nog nodig? Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In zondagse erediensten onder het Woord te zijn, door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, en op doordeweekse dagen door allerlei activiteiten zoals gespreksgroepen, catechese, koren, ontmoetingen, pastorale en diaconale activiteiten en veel meer.

Al deze activiteiten kunnen alleen doorgaan dankzij uw gebed en uw financiële bijdrage. Als college realiseren wij ons echter ook dat een deel van de gemeenteleden zich in hun eigen situatie ook zorgen maken over hun financiën. 

In het kader van Actie Kerkbalans 2023 vragen we daarom aan eenieder die wel kan geven: geef wat extra ten opzichte van voorgaande jaren, voor het werk in onze gemeente. En zo mogelijk ook tijdens de kerkdiensten of op een ander tijdstip via de collecte-app of via internetbankieren. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!