Actie Kerkbalans 2022 (3)

Op zaterdag 29 januari is de Actie Kerkbalans 2022 afgesloten.
Een woord van dank aan de vrijwilligers die als Kerkbalans-lopers zich hebben ingezet. Nogmaals: heel hartelijk dank daarvoor!

Een aantal e-mails met de link om de toezegging in te vullen is helaas onbestelbaar teruggekomen. Binnenkort hopen we een nieuwe poging te doen om alsnog deze toezeggingsbrieven te versturen.
Aan degenen van wie de link in de ontvangen e-mail niet goed werkte willen we vragen om zich te melden bij de kerkrentmeesters. Bij een aantal e-mails blijkt de link niet naar behoren te hebben gewerkt.

Indien u geen brief of e-mail hebt ontvangen, of de link heeft niet goed gewerkt, kunt u contact opnemen met een van de kerkrentmeesters of met de koster of via de email: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl.

Tenslotte, ook zonder toezegging te hebben gedaan bent u uiteraard van harte uitgenodigd om toch de Actie Kerkbalans te steunen door middel van het overmaken van de vrijwillige bijdrage op het bankrekeningnummer NL75 RABO 0373 7324 30, ten name CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Vrijwillige Bijdrage (onder vermelding van Vrijwillige Bijdrage 2022).