Abonnementsgeld Kerkklanken

In april wordt de eenmalige automatische incasso van het abonnementsgeld voor 2021 geïnd. Degenen die nog geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen binnenkort een brief met factuur. In deze brief wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om voor komende abonnementen de bijgevoegde incasso-machtiging in te vullen en deze te retourneren aan het College van Kerkrentmeesters. Wij verzoeken u vriendelijk om over te stappen op automatische incasso.