CvK: Abonnement 2023 Kerkklanken

Enige tijd geleden zijn de betaalverzoeken per e-mail of brief verstuurd naar de abonnees die geen machtiging voor automatische incasso hebben gegeven. Ongeveer 150 abonnees hebben het abonnementsgeld tot nu toe niet voldaan. Vriendelijk verzoek of u wilt controleren of het abonnementsgeld voor 2023 door u is betaald. Een jaarabonnement kost € 23,50 en € 35,00 voor postabonnees. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0373 7324 22 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente Werkendam inz. Kerkblad’. Graag ook straat en huisnummer vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank.
College van Kerkrentmeestrs