Abonnement Kerkklanken 2022

Binnenkort kunnen de gemeenteleden die gebruik maken van het abonnement Kerkklanken 2022 het betaalverzoek verwachten, door middel van een brief of via e-mail.
We waarderen het zeer als het abonnementsgeld spoedig door u wordt voldaan.
De automatische incasso’s zullen eind van de maand worden geïnd.
College van Kerkrentmeesters