Kerkbalans 2023 (Algehele oproep 2)

Actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans 2023 liep van 14 tot 27 januari. Maar de actie is nog niet afgesloten. Tot nu toe hebben we op ongeveer 52% van de verzonden e-mails en brieven een reactie ontvangen, met als resultaat dat op dit moment € 232.000 toegezegd is.

We hebben € 260.000 begroot, maar we hopen op een totaal van ten minste € 290.000 waardoor de begroting, los van eenmalige giften, kan voldoen aan de criteria van het CCBB.

We zijn blij en dankbaar met wat tot nu toe is toegezegd, maar eerlijk gezegd zijn we geschrokken van het lage percentage ingevulde toezeggingsformulieren. Daardoor maken we ons zorgen of het financiële doel bereikt zal worden.

De inkomsten uit actie Kerkbalans zijn, naast de collectes voor instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen, van essentieel belang voor het goed functioneren van onze gemeente, waar we op zondag en op andere momenten mogen samenkomen om het evangelie te horen, elkaar te ontmoeten en God te eren. Voor een deel kan het lage percentage liggen aan het feit dat niet alle verzonden e-mails zijn aangekomen bij de mailadressen of dat een aantal brieven niet is afgedrukt en daarom bij u geen brief is afgeleverd. Echter, er is ook een deel van de afgeleverde toezeggingsbrieven niet ingevuld retour gekomen. En daarnaast bleek dat een klein percentage van de e-mails onbestelbaar was omdat de mailadressen niet meer klopten. Of ze waren geblokkeerd. Het kan ook zijn dat de e-mail bij u in de ‘spam’ of in de box ‘ongewenste mails’ is gekomen. Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken!

Wanneer u uw toezegging nog niet heeft gedaan of niet heeft kunnen doen, dan verzoeken we u dit alsnog te doen via de e-mail of via de brief die u hebt ontvangen! Als u geen e-mail hebt ontvangen, wilt u dan eerst in de spambox kijken en dan alsnog reageren op het verzoek om de toezegging in te vullen? Heeft u niets ontvangen, dus geen e-mail en ook geen toezeggingsbrief in uw brievenbus, dan vragen wij u om een e-mail te sturen aan kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje af te geven bij de koster, bij een van de kerkrentmeesters of om een briefje in de collectezak te doen. Wilt u alstublieft naast uw naam ook uw woonadres of e-mailadres vermelden? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de toezeggingsbrief alsnog krijgt toegestuurd.

Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de actie dit jaar opnieuw mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet!

college van kerkrentmeesters