CvK: Geven via de Appostel-app

Digitaal collecteren; via de Appostel-app.

In de Algemene Kerkenraad is, op advies van het college van kerkrentmeesters en in overleg met de diaconie, besloten om van de GIVT-app over te stappen naar de Appostel-app. De voornaamste reden om afscheid te nemen van de GIVT-app zijn de kosten die per transactie gemaakt worden. Het digitaal collecteren via de Appostel-app, die onder de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) valt, is veel goedkoper. Het proces is anders. Het werkt net als het “eerst kopen van collectemunten die u later in de collectezakken doet”.
Nadat u de app op uw mobiele telefoon of tablet hebt geïnstalleerd maakt u eerst een bedrag over (= een tegoed). Van dat bedrag kunt u elke keer uw collectebedrag aangeven voor het betreffende doel van de diaconie, en voor de Instandhouding Eredienst en voor het Onderhoud gebouwen. Deze bedragen gaan dan van uw tegoed af en wordt anoniem overgemaakt naar de diaconie en het college van kerkrentmeesters. Het tegoed moet u uiteraard zelf weer aanvullen.

Op de website van onze gemeente staat een uitgebreide omschrijving hoe u de Appostel-app kunt downloaden, installeren, het tegoed overmaken, en de collectes kunt ‘geven’. (zie https://hervormdwerkendam.nl/geven/).

De GIVT-app blijft nog tot en met 31 december 2023 openstaan maar u kunt vanaf heden al via de Appostel-app digitaal de collectes geven.